Muhammed Ali KOŞAN

(Bilgisayar Bilimleri - Araştırmacı)

Türkçe Beş Büyük Kişilik Boyutu (BBKB) Veri Kümesi Çalışması

(kisiliktesti.makosan.net)

Bu çalışma Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programında öğrenim gören Muhammed Ali KOŞAN’ın Doç. Dr. Hacer KARACAN ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ayşen ÜRGEN’in danışmanlıklarında yapmakta olduğu Doktora Tezi çalışmasında veri toplama amacı ile oluşturulmuştur. Web sitesi üzerinden toplanan bilgiler oluşturulacak Yapay Zeka modelinin girdilerini ve o girdilerin etiketlerini oluşturmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu veri kümesinde her kişiye ait herkese açık olarak yapılan paylaşımların içeriklerinden çıkarılan yapılarla eğitilecek verilerin etiketleri ise kişilik testinde elde edilen sonuçlar olacaktır. Kişilik testleri toplanacak verinin kalitesini arttırmak amacı ile 5 farklı kişilik testinden seçilmiştir.

Oluşturulan ve üzerinde halen çalışılan veri kümesi Tez çalışmasında kullanılırken anonimleştirilmekte ve geriye dönük kullanıcıların saptanmasının önüne geçilmektedir. Tez çalışması için toplanan tüm veriler sadece akademik çalışmalar amacı ile kullanılmakta olup, hiçbir ticari amaç için kullanılmayacaktır.

Çalışma için, Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu izni 2 Ağustos 2020 ile 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmış olup veri toplama işlemi sonlandırılmıştır. Bu sebeple ilgili web uygulaması pasif hale getirilmiştir.